Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Gorzowie Wlkp.

FUNDACJA KAPUCYNI I MISJE
ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków
26 1240 4533 1111 0010 5274 9794
z dopiskiem: Pączek dla Afryki