Fundacja Kapucyni i Misje jest organizacją pozarządową, wpisaną do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000356850.
Fundacja Kapucyni i Misje posiada status OPP i prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

Fundacja jest podmiotem uprawnionym do otrzymywania darowizn.
Więcej o odliczeniu darowizn od dochodu przed opodatkowaniem znajdziesz TUTAJ

FUNDACJA KAPUCYNI I MISJE
fundacja@misje.kapucyni.pl
+48 795 415 784

SEKRETARIAT MISYJNY
misje@kapucyni.pl
+48 504 225 267

PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI
paczek@misje.kapucyni.pl
.......

 

 Kontakt z mediami: br. Jerzy Steliga - 504 225 267

Kapucyni w Afryce

Pomysłodawcą akcji jest brat Benedykt Pączka, misjonarz w Republice Środkowoafrykańskiej. Oprócz brata Benedykta w RŚA  i Czadzie pracuje dziesięciu misjonarzy z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów - Prowincji Krakowskiej. Nasi bracia pracują w Afryce już od 30 lat. W tym czasie mi.in. w wielu wioskach zbudowali szkoły oraz wykopali studnie. Na co dzień dokarmiają setki dzieci. Często są oni jedyną pomocą dla nich, bo rodzice odeszli bądź zginęli w trwającej rebelii. Wszyscy misjonarze realizują projekty charytatywne. Fundusze, które zostaną zebrane w akcji „Wyślij pączka do Afryki” za pośrednictwem Fundacji Kapucyni i Misje sfinansują projekty dla potrzebujących.


NASI BRACIA W CZADZIE, RŚA i GABONIE

Oto nasi bracia misjonarze, którzy pracują w Afryce i pomagają potrzebującym.
To oni dzięki Twojej pomocy, będą mogli zrealizować projekty charytatywne.

 

br. Zenon Kapka

Baibokoum, Czad

Na misjach od 1996 roku

br. Piotr Walocha

Bam, Czad

Na misjach od 1997 roku

br. Andrzej Barszcz

Bangui-Bimbo, RŚA

Na misjach od 2001 roku

br. Robert Wnuk

N'djamena, Czad

Na misjach od 2002 roku

br. Tomasz Świtała

Bocaranga, RŚA

Na misjach od 2012 roku

br. Benedykt Pączka

Bouar, RŚA

Na misjach od 2013 roku

br. Paweł Kubiak

Bam, Czad

Na misjach od 2015 roku

br. Maciej Jabłoński

Ngaoundaye, RŚA

Na misjach od 2018 roku

br. Piotr Michalik

Cocobeach, Gabon

Na misjach od 1993 roku

w Gabonie od 2020 roku

 

 

Przelew tradycyjny

Jeśli preferujesz przelew bezpośrednio z własnego konta lub wpłatę na poczcie, prosimy o podanie w tytule wpłaty,
oprócz dopisku "Pączek dla Afryki", adresu e-mail. Będziemy mogli przesłać Ci podziękowanie za Twoją pomoc.
Każdą wpłaconą darowiznę możesz odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem!

Numer konta: 26 1240 4533 1111 0010 5274 9794 wpłaty w PLN

FUNDACJA KAPUCYNI I MISJE
ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków

Wpłaty w walutach obcych:  Bank PKO S.A. I o/ Kraków
Swift: PKO PPL PW,      IBAN: PL
52 1240 4533 1978 0010 3493 0435 wpłaty w Euro
34 1240 4533 1787 0010 3493 0318 wpłaty w USD

Wyślij E-Pączka

Dołącz do akcji! Wyślij swojego pączka do Afryki!

Fundacja Kapucyni i Misje prowadzi akcję charytatywną, która ma na celu pozyskanie środków
na projekty realizowane w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie.

Datki zostaną przeznaczone na dożywianie głodnych dzieci, ich edukację oraz wsparcie tamtejszych wspólnot.
Za pomocą elektronicznego systemu eCard, korzystając z karty płatniczej i e-Przelewów, możesz złożyć darowiznę.
Wszystkie zebrane pieniądze trafią na konto Fundacji Kapucyni i Misje, która jest organizatorem akcji.

Każdą wpłaconą darowiznę możesz odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem!

Formularz - eCard

Imię:Nazwisko:
E-mailKwota

Na mocy przepisów ustawy o ochronie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych (w skrócie RODO), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych - Fundację Kapucyni i Misje z siedzibą w Krakowie 30-298, ul. Korzeniaka 16, zawartych w formularzu kontaktowym w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail w celu przesyłania mi korespondencji zawierającej informacje o działaniach na rzecz potrzebujących w Afryce realizowanych przez misjonarzy kapucynów.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać zmiany, sprostowania lub usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO Fundacji Kapucyni i Misje, poprzez wysłanie e-maila zawierającego stosowne żądanie na adres: fundacja@misje.kapucyni.pl, mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości przesyłania mi informacji o działaniach Fundacji.

ILE JUŻ ZEBRALIŚMY

Potrzebujemy 680 000 zł aby zrealizować projekty misjonarzy w 2021 roku

ZEBRALIŚMY JUŻ
  751,912 ZŁ

110.6%

 

Dzięki Tobie możemy zebrać całą kwotę i pomóc misjonarzom.

Dołącz do nas! Wyślij pączka do Afryki!

 

FUNDACJA KAPUCYNI I MISJE
ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków
26 1240 4533 1111 0010 5274 9794
z dopiskiem: Pączek dla Afryki