Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu i Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Łazach

FUNDACJA KAPUCYNI I MISJE
ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków
26 1240 4533 1111 0010 5274 9794
z dopiskiem: Pączek dla Afryki