Na co zbieramy?

Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowy opis projektów, które zostaną sfinansowane z pieniędzy zebranych podczas akcji „Wyślij pączka do Afryki 2020”

 

Pomoc medyczna dla dzieci w szpitalu
w Ngaoundaye w RŚA

Cel: Projekty humanitarne

Pisze br. Maciej: „Po rozpoczęciu mojej posługi misyjnej w Ngaoundaye, w Republice Środkowoafrykańskiej,
obok działalności duszpasterskiej, zaangażowałem się w pomoc medyczną w miejscowym szpitalu regionalnym.
We współpracy z miejscowym lekarzem postanowiłem stworzyć „Ostry Dyżur Pediatryczny”.

Do tej pory, gdy dziecko trafiało do szpitala nawet w krytycznym stanie, po postawieniu wstępnej diagnozy rodzice musieli udać się do apteki wykupić leki, strzykawki, itp. Często okazywało się, że albo nie mają pieniędzy, albo nie ma wszystkich leków, co  często kończyło się fatalnie dla małych pacjentów.

            Dzięki powstaniu Ostrego Dyżuru mam na miejscu potrzebny sprzęt, leki, materiały do opatrywania ran.         Tym samym w sytuacjach zagrożenia życia, możemy pracować nie martwiąc się, że czegoś zabraknie, albo, że rodziców nie będzie stać na środki ratujące życie ich dzieci.

            Pracując w ten sposób przyjęliśmy już ponad 200 dzieci. Udało się uratować życie ponad stu.  Każdego dnia,
i nie jest to zabieg literacki, ratowane jest życie ludzkie.
Na utrzymanie pracy oddziału potrzebuję w tym roku 6 mln FCFA czyli  40 tys. zł
Dożywianie w kolejnym roku szkolnym osieroconych dzieci w parafii Ndim w RŚA

 
 

Cel: pomoc charytatywna

Parafia Ndim obejmuje swoim zasięgiem 18 wiosek, w których pod opieką krewnych żyją osierocone przez obojga rodziców dzieci. Sytuacja sieroctwa wynika głównie z trwającej nadal w RŚA wojny domowej, a podczas niepokojów cierpią głównie dzieci. Dlatego od kilku lat pomagamy zapłacić sierotom czesne w szkole, bo wszystkie szkoły w RŚA są płatne, oraz opłacamy im jeden posiłek w szkolnej stołówce.W tym roku również chcemy kontynuować ten ważny projekt, a potrzebujących dzieci stale przybywa.

Od każdej rodziny wymagany jest wkład finansowy 3 tys. FCFA na rok niezależnie od liczby posłanych do szkoły sierot. Chodzi o wyrabianie poczucia odpowiedzialności osobistej za dzieci w rodzinie, a zarazem uczestnictwo w zbiorowym wysiłku społeczności lokalnej. Katechiści i rodzice zastępczy dzieci zrzeszeni są w grupie samopomocowej  i trzymają pieczę nad sierotami dbając o ich integrację w szkole i kościele, uprawiają też razem pole, aby przygotowywać sieroty do pracy i choć symbolicznie uczestniczyć  w zapewnieniu im wyżywienia

Br. Robert Wieczorek, który był proboszczem parafii Ndim przez ostatnie 10 lat, przekazał to ważne dzieło br. Arturowi Ziarkowi, który teraz jest odpowiedzialny za ten projekt:

Nasze szkoły katolickie pękają w szwach (w Ndim prawie 700 dzieci, a w Zole i Nzoro pod 300). Ludzie generalnie wierzą, że podły czas rozruchów już minął i garną się do normalnego życia, posyłając dzieci na naukę do szkoły.

Na statystycznie dziecko z Zole w skali roku szkolnego potrzeba 10.000 FCFA na szkołę i 15.000 na jedzenie.
Na statystyczne dziecko z Ndim w skali roku szkolnego potrzeba 15.000 FCFA na szkolę i 15.000 na jedzenie.
Na statystycznego gimnazjalistę w skali roku szkolnego potrzeba 33.000 FCFA na szkołę, a posiłku już nie dostają, bo są wystarczająco duzi, żeby sami mogli zorganizować sobie jedzenie. Do tych kosztów dochodzi jeszcze wyprawka szkolna, ale tu koszty są bardzo zróżnicowane. Średni koszt utrzymania i nauki to 300 zł za dziecko rocznie.

Koszt projektu: 4 270 000 FCFA czyli 28 tys. zł 
Budowa nowej szkoły dla dzieci w buszu, parafia  Bocaranga - RŚA

Cel: Projekty oświatowe

Nowa szkoła ma powstać w buszu, w sektorze Tolle w miejscowości Herba. Herba jest dużą wioską. I jak wszędzie w tym rejonie rodziny utrzymują się z uprawy roli. Na egzaminy i konkurs do klasy szóstej zjeżdżają się tam dzieci z okolicznych wiosek, więc szkoła ta jest uznawana za  jedną z głównych. Szkołę prowadzi dyrektor, który od trzech lat prosi misjonarzy o jej powiększenie. Na szkołę w Herba składa się jeden budynek - jest to niewystarczające - dzieci gnieżdżą się po sto i więcej w dwóch salach, inni uczą się pod zadaszoną wiatą, jeszcze inni w szałasie.
Dodatkowo klasy między rocznikami są mieszane z powodu braku sal, dzieci z różnych klas siedzą razem, co bardzo zmniejsza efektywność nauczania. Rozwiązaniem jest budowa dodatkowego budynku, by każdy poziom miał swoją klasę ze swoim nauczycielem.

Szkoła miałaby 3 klasy i pomieszczenie dla nauczycieli.
Chcemy postawić budynek o wymiarach: 23 m x 7 m + werandę 1,5 m

Misjonarz, br. Tomasz Świtała pisze: " Prace podzieliłem na kilka etapów, gdyż planuję współpracować z wioską
i postępy pracy uzależniam od ich zaangażowania. Zanim rozpocznę budowę wymagam, by wioska zgromadziła potrzebne materiały do rozpoczęcia pracy, czyli położenia fundamentów (kamienie, piach, żwir). Po ukończeniu fundamentów będzie czas na robienie i wypalanie cegieł oraz dalsze gromadzenie piachu i żwiru. W międzyczasie wioska ma zebrać odpowiednie środki na wyżywienie murarzy".

Koszt projektu: 10 mln 700 tys. CFA czyli 70 tys. zł

 

 
 
Budowa dwóch studni głębinowych w parafii Baibokoum - Czad

Cel: pomoc humanitarna

Cel projektu: Dostęp do wody pitnej dla ludności w wioskach Bam-Bodo (400 osób dorosłych)
i Nya-Ku (250 osób dorosłych) w parafii Baibokoum.

W parafii Baibokoum w Czadzie istnieje nadal wiele wiosek, w których mieszkańcy nie mają dostępu do czystej wody pitnej. W krajach środka Afryki kobiety i dziewczęta  ponoszą główną odpowiedzialność za zaopatrzenie domu w wodę. Czerpią ją z każdego zagłębienia w ziemi, do którego przesącza się woda powierzchniowa. Jak łatwo się domyślić taka woda nie nadaje się do picia bo jest brudna i zanieczyszczona. Ale niestety  służy nie tylko do celów gospodarczych.  Picie jej powoduje wyniszczające biegunki i zakażenia pasożytnicze. Aby skorzystać z ujęcia czystej wody, kobiety
i dzieci muszą czasami pokonywać wiele kilometrów, aby dotrzeć studni. W konsekwencji wędrują 2-3 godziny
w jedną stronę, aby przynieść pojemnik z wodą ważący często kilkanaście kilogramów.  Mieszkańców wioski, utrzymujących się wyłącznie z rolnictwa i zbieractwa, nie stać na inwestycję budowy studni. To są koszty kilku tysięcy euro. A jak podają  źródła - średni dochód roczny na mieszkańca w całym państwie to 800 $ czyli 2 800 zł. I dotyczy całego kraju, gdzie tereny rolnicze południa nie należą do rozwiniętych.

Koszt budowy dwóch studni w sąsiadujących ze sobą wioskach to 8 mln CFA czyli 52 tys. zł

 
Domy i pomoc socjalna dla ubogich, starszych
i niepełnosprawnych w parafii Bocaranga - RŚA

Cel: pomoc charytatywna

pisze misjonarz br. Tomasz Świtała: " Pracując od 3 lat w Tolle rozpoznałem tam ludzi najbardziej potrzebujących: ubogich, starszych, schorowanych, niepełnosprawnych: razem 21 osób. Z okazji Bożego Narodzenia lub Paschy organizowaliśmy jakąś pomoc w postaci podarowania im kostki mydła,  miski ryżu czy manioku.
Pojawiła się potrzeba mieszkaniowa – 11 spośród nich żyło w warunkach bardzo trudnych (popękane, zawalające się ściany, przeciekający dach). Stąd potrzeba, by pomóc i wybudować dla nich domy.

Beneficjentami projektu "domy dla ubogich" będą ludzie starsi, w zdecydowanej większości już w bardzo podeszłym wieku, również (co idzie często w parze) ludzie niepełnosprawni czy chorzy na choroby starości. Niepełnosprawność najczęściej dotyczy motoryki - z powodu starszego wieku ciężko już im się przemieszczać - praktycznie cały czas spędzają w jednym miejscu. W większości przypadków osoby te nie mają już swojej rodziny (bliscy umarli lub wyjechali z wioski). Sąsiedzi z dobrego serca pomagają im dzieląc się posiłkiem i od czasu do czasu pomagając w codziennych potrzebach.
W niektórych przypadkach ktoś z rodziny jest obecny, ale sam bardzo biedny i niezaradny życiowo. Warunki w których te osoby mieszkają są niegodne, stąd zrodziła się potrzeba pomocy.
Domy budowałyby 3 ekipy murarzy - jako dyrygujący budową, natomiast pomoc przy budowie ofiarowali wierni z wioski. Każdy z domów składałby się z pomieszczenia sypialnego i małego pokoiku. Z założenia domy budowane są dla tych ubogich, starszych wcześniej zidentyfikowanych i tylko oni mieliby zamieszkać w budowanych domach".

Wymiary domu: 4 m x 2,5 m
Dom będzie zbudowany z cegieł niewypalonych, z użyciem tradycyjnej zaprawy z glinki, konstrukcja dachowa z bagietek roślinnych, pokryta trawą.

Koszt to 3 051 tys. FCFA czyli 20 tys. zł
Czesne i internat dla dzieci z buszu, parafia  Bocaranga - RŚA

Cel: Projekty oświatowe

Podobnie jak w roku ubiegłym chcemy pomóc ubogiej młodzieży i dzieciom, przybywającym z buszu (wiosek w sektorach parafii w lesie tropikalnym), by mogli podjąć naukę w Bocaranga. Rodzice tych dzieci nie są w stanie zapłacić za ich kształcenie. Szkoła prowadzona przez siostry miłosierdzia świętej Antidy ma dobry poziom. Jest szkołą prywatną. Nauczyciele są sprowadzani ze stolicy Bangui, duży procent maturzystów zdaje maturę. Stąd szkoła jest dosyć droga       i nawet wiele rodzin z Bocaranga nie stać na to, by posłać swoje dzieci do takiej szkoły, nie mówiąc już o ubogich rolnikach gdzieś z prowincji. Pobyt dziecka w internacie wymaga również składki w naturze (maniok, kukurydza, fasola), którą musi złożyć każdy rodzic. Nie stać ich już więcej na zapłacenie żadnego czesnego. Wyjazd do takiej dobrej szkoły do Bocaranga jest dla dziewczyn z buszu wielką promocją.

Pierwszy rok realizacji projektu zaowocował współpracą z rodzicami, którzy starali się podjąć trud, by przynajmniej zapłacić jakąś część czesnego za szkołę.

W tym roku również chcemy pokryć koszty opłaty za szkołę, wyposażenia uczniów (zeszyty, długopisy, mundurek szkolny) oraz zapłacić czesne za internat dla dziewczyn przy misji sióstr Miłosierdzia w Bocaranga.   

W zależności od klasy szkoła kosztuje 12.500 FCFA lub 15.000 ( szkoła podstawowa) i 30.250 (liceum)
Internat dla każdej z dziewczyn kosztuje 28.000 CFA

Co do wyposażenia, to koszty są różne. Jeśli jakaś dziewczyna jest biedniejsza niż inne, siostra odpowiedzialna kupuje jej jakieś ubrania, klapki czy bieliznę.
Czasami potrzebny jest tylko mundurek szkolny, a czasami jeszcze strój na WF.

Koszt projektu: 1 mln FCFA czyli 6 tys. zł

 

 
 
Aranżacja placu zabaw dla dzieci im. Aniołów Stróżów
w parafii Bam - Czad

Cel: Projekty oświatowe

Celem projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci w parafii Bam

Od dwóch lat misjonarz br. Paweł Kubiak  organizuje zabawy dla dzieci w swojej parafii i licznych wioskach, do których jeździ z posługą duszpasterską.  Dzieci, nawet te kilkuletnie, spędzają cały dzień przed domami, bawiąc się na ziemi     w kurzu. Starsze dzieci i młodzież organizują sobie czas wolny grają głównie w piłkę. Dlatego misjonarz postanowił zorganizować im bezpieczne miejsce do zabawy, gdzie uczą się współpracy, kreatywności, treningu i współzawodnictwa. Plac zabaw im. Aniołów Stróżów jest codziennie tłumnie oblegany przez setkę dzieci. Teraz misjonarz zaplanował  wybudowanie trwałych stołów do gry w ping-ponga, zmianę nawierzchni boisk, wybetonowanie 400 m ścieżek rowerowych, żeby deszcz padający przez pół roku w porze deszczowej nie wymywał ich nawierzchni.
W modernizację i nową aranżację placu zaangażowani będą rodzice dzieci.

Koszt projektu: 3 815 000 FCFA czyli 25 000 PLN
Modernizacja i budowa szpitala
w Ngaoundaye w RŚA

Cel: Projekty humanitarne

Pisze br. Maciej Jabłoński: „Nasz szpital w Ngaoundaye jest generalnie w opłakanym stanie. Głównie na skutek rebelii, która wciąż trawi ten region kraju.
Początkowo skoncentrowałem się na pomocy najmniejszym chorym - dzieciom. Stworzyliśmy tu centrum leczenia niedożywienia i ostry dyżur pediatryczny, w którym jest możliwość ratowania za darmo życia maluchów. Wspólnymi siłami wybudowaliśmy kuchnie dla dzieci niedożywionych i małych pacjentów z pediatrii, tak by można było przygotować posiłki w schludnych warunkach. Dzięki wsparciu dobrodziejów z Polski udało się nam wyremontować blok operacyjny: położono kafelki, wymieniono instalację sanitarną, zamontowano klimatyzację. Wymieniliśmy także pompę działającą na energię elektryczną z paneli fotoelektrycznych i baterie, dzięki czemu mamy bieżącą wodę.

            Teraz widzę potrzebę kolejnych inwestycji.

            Przed budynkiem pediatrii, codziennie tłoczą się dziesiątki mam z dziećmi. Oczekują na konsultację w małym pomieszczeniu 5m x 3m, siedząc często na ziemi, w kurzu, a w porze deszczowej często moknąć stojąc przed budynkiem. W tym samym pomieszczeniu wykonywane są zastrzyki, magazynowane niektóre leki, specjalistyczna żywność dla dzieci niedożywionych. Jest też łóżko dla personelu, bowiem pomieszczenie to pełni również funkcję pokoju socjalnego. Stąd myślę o wybudowaniu nowego budynku z dużą werandą, która pełniłaby funkcję poczekalni dla rodziców z dziećmi, pokojem do konsultacji dzieci, gabinetem zabiegowym, gdzie można by było robić zastrzyki i zmieniać opatrunki, oraz sali reanimacyjnej, która mogła by pomieścić cały sprzęt, który mamy nadzieję niedługo otrzymać. Pozwoli to nam działać na nieco większej przestrzeni.
Pragnę także pomalować i odświeżyć pomieszczenia konsultacyjne i sale hospitalizacji chorych na internie i chirurgii.

Koszt projektu: 6 850 tys FCFA czyli 45 tys zł.
Szkoła krawiectwa dla dziewczyn w parafii Bocaranga - RŚA

Cel: Projekty edukacyjne

W ramach Centrum Kulturalnego w Bocaranga funkcjonuje od zeszłego roku szkoła krawiecka. Szkoła proponuje dziewczynom w wieku 15-25 lat naukę szycia, haftowania, szydełkowania. Szkoła oferuje również alfabetyzację – nauka czytania i pisania, podstawowe elementy rachowania, wprowadzenie do życia w rodzinie, sport oraz katechezę. Szkoła prowadzi również kurs kulinarny.

W zdecydowanej większości dziewczęta pochodzą z ubogich rodzin, niektóre z nich są sierotami. Podstawowa edukacja szkolna tych dziewczyn nie odbyła się wcale lub się nie powiodła. Została przerwana z powodu niskiego poziomu intelektualnego lub warunków socjalnych. Nasza szkoła daje dziewczynom szansę na zdobycie jakiegoś zawodu, by móc sobie radzić w przyszłości.

Szkoła posiada kadrę nauczycielską, uczących dziewczyny zawodu i wychowawczynię, która jest odpowiedzialna za dziewczyny. Szkoła wyposażona jest w maszyny do szycia, maszyny do dziergania. Na wyposażenie szkoły składają się także materiały, koronki, zamki, guziki, nici itp. Po ukończeniu szkoły dziewczęta otrzymują maszynę do szycia na własność, jako pomoc w rozpoczęciu tworzenia własnego atelieu krawieckiego.

Aby szkoła mogła działać potrzeba pokryć koszty:

kadry nauczycielskiej miesięczne: 140.000 FCFA x 9 miesięcy = 1.260.000 FCFA
zakupić maszyny x 10 = 900.000 FCFA
materiały, nici... 950.000 FCFA
naprawy, konserwacji sprzętu = 200.000 FCFA
kuchni = 550.000 FCFA

Koszt projektu to:3 814 tys. FCFA czyli 25 tys. zł
Boisko do koszykówki i zajęcia dla dzieci
w Centrum Kulturalnym w Ngaoundaye w RŚA

Cel: Projekty edukacyjne

W ramach funkcjonowania naszego centrum kultury, duży nacisk kładziemy na sport. Istnieją już dwie drużyny piłkarskie, w regularnych treningach, dwa razy w tygodniu bierze udział 54 chłopaków. W roku szkolnym 2019-2020 rozpoczęliśmy treningi ekipy koszykarskiej. Jednak prowadzenie zajęć sportowych na nierównej powierzchni z ziemi jest trudne
i niebezpieczne bo zwiększa się ryzyko kontuzji. Po deszczu na boisku gra jest zupełnie niemożliwa.
 Dlatego chcemy naprawić i wybetonować istniejące boisko, co sprawi, że będzie można na nim grać przez cały rok.
    Nowy obiekt służyłby 30-tu adeptom drużyny koszykarskiej, byłby również otwarty, jak dotychczas dla całej,
10-cio tysięcznej populacji Ngaoundaye

 Koszt projektu: 4 200 000 FCFA czyli 27 tys. zł
Budowa i remont kaplic w parafii Ngaoundaye - RŚA

Cel: Kult religijny

 Naszym celem jest wyremontowanie kaplic w  wioskach Ngbama, Kore, Boyangou i Assana w parafii Ngaoundaye,
a następnie ich wymalowanie wraz z malowidłami naściennymi w prezbiterium oraz zakupienie ławek dla wiernych.

Chrześcijanie w tych wioskach tworzą najbardziej aktywne wspólnoty w sektorze parafii. Mimo, że dbają o swoje świątynie, to budynki na przestrzeni lat zostały mocno nadszarpnięte zębem czasu. Żeby zabezpieczyć konstrukcje przed czynnikami atmosferycznymi należy je otynkować i otoczyć betonową wylewką. Chcemy zadbać o piękno liturgii,
stąd potrzeba wymalowania kościołów, zaaranżowania przestrzeni liturgicznej. Zostaną też wykonane malowidła naścienne - Biblia pauperum - oraz skonstruowane ambonki. Pilną potrzebą jest również zakupienie ławek do kościołów, bo wierni stoją lub siedzą na gołej ziemi. Jest kilka starych rozpadających się ławek, ale nie jest to liczba wystarczająca. Ponadto ze względów praktycznych i sanitarnych konieczne jest wybudowanie toalet przy kaplicach.

Koszt rozbudowy 4 kaplic to : 9 mln 600 tys. FCFA czyli 63 tys. zł
Remont kaplic w parafii Bam - Czad

Cel: Kult religijny

Celem projektu jest zrobienie remontu w czterech kaplicach w wioskach parafii Bam. Są to wioski:Bam-Bodo, Nye-Doheur, Nya-Ku  i Bemala

W miejscowościach tych mieszka około 650 katolików i katechumenów. Są to w zdecydowanej większości ubodzy rolnicy, którzy utrzymują się wyłącznie z pracy na roli. Są to wspólnoty żywe, zdeterminowana by poprawić stan ich kaplic, by przeżywać liturgie Mszy św. i nabożeństw w godnych warunkach. Dotychczasowe budynki wyglądają jak szałasy, są pokryte trawą, a w porze deszczowej woda leci na głowy wiernych i kapłana.

Wspólnoty zobowiązały się do wyprodukowania i wypalenie wszystkich cegieł potrzebnych do remontu i dostarczenia na budowę potrzebnej ilości wody. Mieszkańcy wioski będą też nocować i gościć murarzy i zbiorą składkę na pensje dla nich.

Koszt projektu to: 5 mln FCFA  czyli 33 tys. zł
Pomoc dla ubogich, starszych i niepełnosprawnych
w parafii Baibokoum - Czad

Cel: pomoc charytatywna

W pracy duszpasterskiej w parafiach misjonarze spotykają się codziennie z różnymi potrzebami ludzi,
którzy proszą o pomoc. Są wśród nich osoby bardzo ubogie proszące o żywność, biedne rodziny, których nie stać na pokrycie kosztów leczenia w przypadku choroby, osoby niepełnosprawne, a także dzieci i młodzież nie mająca środków finansowych, aby się kształcić. Niestety, możliwości finansowe parafii nie pozwalają pozytywnie odpowiedzieć na te różne potrzeby. Dlatego, aby moc lepiej zaradzić i pomoc osobom w potrzebie w parafii Bam w Czadzie, misjonarz br. Piotr Walocha zwrócił się z prośbą o dofinansowanie:

pomocy dla rodzin wielodzietnych i biednych,
kosztów kształcenia dzieci i młodzieży z rodzin ubogich,
transportu i leczenia osób niepełnosprawnych w centrum dla niepełnosprawnych w Moundou,
pomocy osobom chorym, których nie stać na pokrycie kosztów leczenia w ośrodkach zdrowia.

Ogólny koszt projektu : 2 450 tys. FCFA czyli 16 tys. zł
Przelew tradycyjny


Jeśli preferujesz przelew bezpośrednio z własnego konta lub wpłatę na poczcie, prosimy o podanie w tytule wpłaty,
oprócz dopisku "Pączek dla Afryki", adresu e-mail. Będziemy mogli przesłać Ci podziękowanie za Twoją pomoc.
Każdą wpłaconą darowiznę możesz odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem!

Numer konta: 26 1240 4533 1111 0010 5274 9794

FUNDACJA KAPUCYNI I MISJE
ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków

 

Wyślij E-Pączka

Dołącz do akcji! Wyślij swojego pączka do Afryki!

Fundacja Kapucyni i Misje prowadzi akcję charytatywną, która ma na celu pozyskanie środków
na projekty realizowane w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie.

Datki zostaną przeznaczone na dożywianie głodnych dzieci, ich edukację oraz wsparcie tamtejszych wspólnot.
Za pomocą elektronicznego systemu eCard, korzystając z karty płatniczej i e-Przelewów, możesz złożyć darowiznę.
Wszystkie zebrane pieniądze trafią na konto Fundacji Kapucyni i Misje, która jest organizatorem akcji.

Każdą wpłaconą darowiznę możesz odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem!

Formularz - eCard

Imię:Nazwisko:
E-mailKwota

Na mocy przepisów ustawy o ochronie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych (w skrócie RODO), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych - Fundację Kapucyni i Misje z siedzibą w Krakowie 30-298, ul. Korzeniaka 16, zawartych w formularzu kontaktowym w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail w celu przesyłania mi korespondencji zawierającej informacje o działaniach na rzecz potrzebujących w Afryce realizowanych przez misjonarzy kapucynów.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać zmiany, sprostowania lub usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO Fundacji Kapucyni i Misje, poprzez wysłanie e-maila zawierającego stosowne żądanie na adres: fundacja@misje.kapucyni.pl, mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości przesyłania mi informacji o działaniach Fundacji.

ILE JUŻ ZEBRALIŚMY

Potrzebujemy 450 000 zł aby zrealizować projekty misjonarzy w 2020 roku

ZEBRALIŚMY JUŻ
  464,186 ZŁ

103.2%

 

Dzięki Tobie możemy zebrać całą kwotę i pomóc misjonarzom.

Dołącz do nas! Wyślij pączka do Afryki!

 

Patronat medialny akcji

 

FUNDACJA KAPUCYNI I MISJE
ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków
26 1240 4533 1111 0010 5274 9794
z dopiskiem: Pączek dla Afryki